Artykuły

Pixel Technology głównym wykonawcą projektu „MedBrain L” – wsparcie diagnostyki i medycyny za pomocą zaawansowanych systemów Sztucznej Inteligencji.

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

Jego celem jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań medycznych opartych na Sztucznej Inteligencji, które znacząco poprawią jakość opieki zdrowotnej.

E-usługi dla Pacjentów i Personelu Medycznego

W ramach projektu „MedBrain L” tworzymy e-usługi, które umożliwią pacjentom oraz personelowi medycznemu korzystanie z zaawansowanych rozwiązań opartych na Sztucznej Inteligencji w obszarze medycyny:

  • e-MedBrain Analiza: Zaawansowana analiza wyników badań medycznych oparta na Sztucznej Inteligencji.
  • e-MedBrain Konsultacja: Możliwość konsultacji medycznych online dla pacjentów i personelu medycznego.

Nasze technologiczne rozwiązania, które już odnosiły sukcesy w renomowanych placówkach radiologicznych oraz wiodących szpitalach wojewódzkich i klinicznych zostaną bezpośrednio udostępnione pacjentom w regionie województwa lubuskiego. Kluczowe instytucje medyczne, takie jak Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze oraz Lubuski Szpital Specjalistyczny w Torzymiu, będą miały możliwość korzystania z zaawansowanych algorytmów Sztucznej Inteligencji, co znacząco przyczyni się do poprawy jakości opieki medycznej. 😊

Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tych znaczących zmian w sektorze medycznym oraz dostarczać pacjentom narzędzia oparte na Sztucznej Inteligencji do wstępnej oceny badań.