Projekty Unijne

11.09.2020
Zapytanie ofertowe – zakup usługi doradczej związanej z certyfikacją FDA
Termin składania ofert: 18.09.2020 godz. 23:59 czasu polskiego (CEST)
Szczegóły zapytania ofertowego
Request for offer – consulting services related to FDA certification
Deadline for submission of offers: 18 September 2020 till the hour 23:59 (Polish time, CEST)
Details of the inquiry

Łódź, 21.09.2020

Projekty Unijne Jakie Prowadzi Pixel Technology