CHZ

Oprogramowanie medyczne dla przychodni radiologicznej – Allerad Chazon

Program Allerad Chazon (CHZ) klasy RIS powstał jako odpowiedź naszej firmy na zapotrzebowanie sektora lecznictwa publicznego oraz placówek, które prowadzą badania przy wykorzystaniu technik opartych o wizualizację badanych obiektów

ZOBACZ FUNKCJoNALNOŚCI

AlleRad Chazon – Informacje Ogólne

Dzisiejsza radiologia pozwala na przetwarzanie i wyświetlanie badań pacjenta w formie cyfrowej. Rozwój radiologii doprowadził do wprowadzenia wielu standardów takich jak DICOM czy HL7. Standard DICOM pozwala na komunikację i wymianę obrazów cyfrowych pomiędzy urządzeniami diagnostycznymi, stacjami diagnostycznymi oraz serwerami magazynującymi dane różnych producentów. Standard HL7 pozwala na komunikację między systemami informatycznymi (np. radiologia z systemem ogólno-szpitalnym).
W dobie cyfryzacji powoli odchodzi się również od papierowej dokumentacji medycznej. Dlatego niezbędne są systemy wspomagające pracę sekretariatu, rejestracji czy techników. Teraz już nie potrzeba wypisywać ręcznie pacjentowi skierowania i odsyłać go od okienka do okienka, żeby kompletował kolejne dokumenty. Teraz wszystko odbywa się w systemie informatycznym, gdzie dokumenty „idą” za pacjentem. Dodatkowo systemy informatyczne dają szybciej odpowiedzi na wiele pytań odnośnie pacjenta, niż tradycyjna papierowa dokumentacja.

Zaawansowane oprogramowanie AlleRad Chazon do kompleksowego zarządzania pacjentami oraz badaniami radiologicznymi to rozwiązanie skierowane do Szpitali umożliwiające pełne informatyczne wsparcie pracy w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej oraz pełną integrację z systemami HIS i PACS i wymianę danych między nimi.

Program RIS powstał jako odpowiedź naszej firmy na zapotrzebowanie sektora lecznictwa publicznego oraz placówek, które prowadzą badania przy wykorzystaniu technik opartych o wizualizację badanych obiektów.

Dla kogo jest przeznaczona aplikacja

Oddajemy w Państwa ręce program, który umożliwia przechowywanie danych pacjentów w postaci,  która ułatwia ich wyszukiwanie, baza danych pozwala na wprowadzanie i wykorzystywanie wielu informacji o pacjentach, w pełni wyczerpując potrzeby związane z prowadzeniem pracowni. Możliwość generowania raportów i rozliczeń dla części odpowiedzialnej za księgowość szpitala usprawnia pracę i ogranicza do minimum czas potrzebny na wykonanie tych czynności metodami tradycyjnymi. Dane wprowadzane do systemu są wstępnie weryfikowane przez program tak, aby podczas każdorazowego ich wyszukiwania nie podważać ich poprawności.

Funkcje programu AlleRad Chazon

Głównymi celami programu są:

 • Łatwa i przejrzysta obsługa rejestracji pacjentów.
 • Rejestracja i prowadzenie historii choroby pacjenta.
 • Kontrola poprawności wprowadzonych danych.
 • Zbieranie, archiwizowanie, wizualizacja zdjęć wykonanych w różnych pracowniach placówki.
 • Prowadzenie pełnego raportowania i rozliczania przeprowadzonych badań.
 • Moduł opisowy dla lekarzy wraz z możliwości tworzenia szablonów i tabel.

Unikalna technika przechowywania oraz przeglądania wykonanych obrazów wysuwa na prowadzenie funkcjonalność oraz wygodę korzystania z tego rozwiązania. Łatwa obsługa poprzez intuicyjny interface (ekran) użytkownika oparty o przeglądarkę internetową, w którą wyposażony jest praktycznie każdy komputer, sprawia, że nie ma wymogu dodatkowego przeszkolenia personelu medycznego, a także rozbudowy istniejącego już sprzętu komputerowego. Program umożliwia przechowywanie danych pacjentów w postaci, która ułatwia ich wyszukiwanie, baza danych pozwala na wprowadzanie i wykorzystywanie wielu informacji o pacjentach, w pełni wyczerpując potrzeby związane z prowadzeniem pracowni.

Wymagania

Aplikacja do prawidłowego działania potrzebuje przeglądarki internetowej. Zalecane przeglądarki to Firefox  oraz Chrome w najnowszych wersjach. Aplikacja nie wymaga instalacji żadnych plug-inów ani dodatków. Program nie musi być uruchamiany na koncie administratora, innymi słowy nie wymaga uprawnień administracyjnych. Wyjątkiem może być wymóg konfiguracji firewalla do poprawnej komunikacji z serwerem dystrybucji. Aplikacja do komunikacji z serwerami dystrybucji wykorzystuje port 443 TCP (HTTPS w zależności od konfiguracji)

Zgodności

Oprogramowanie Chazon jest zgodne z urządzeniami wspierającymi:

 • Dziennik Ustaw 2005 nr 194 poz 1625.
 • DICOM 3.0 sieciowy protokół komunikacyjny
 • HL7 protokół wymiany danych między systemami
 • Dekodowanie ramek DICOM (Transfer Syntax UID):
 1. 1.2.840.10008.1.2 Implicit VR Little Endian: Default Transfer Syntax for DICOM
 2. 1.2.840.10008.1.2.1 Explicit VR Little Endian◦1.2.840.10008.1.2.2 Explicit VR Big Endian
 3. 1.2.840.10008.1.2.4.50 JPEG Baseline (Process 1):Default Transfer Syntax forLossy JPEG 8 Bit Image Compression
 4. 1.2.840.10008.1.2.4.57 JPEG Lossless, Non-Hierarchical   (Process 14)-1.2.840.10008.1.2.4.70  JPEG Lossless, Non-Hierarchical, First-OrderPrediction (Process 14[Selection Value 1]): Default Transfer Syntax for LosslessJPEG Image Compression
 5. 1.2.840.10008.1.2.4.90 JPEG 2000 Image Compression (Lossless Only)
 6. 1.2.840.10008.1.2.5 RLE Lossless

 

Ważne informacje

Oprogramowanie Chazon jest certyfikowanym urządzeniem medycznym zgodnym z wymogami dyrektywy 93/42/EWG. Podczas tworzenia aplikacji wykorzystywane były standardy DICOM, HL7 oraz metodyka tworzenia projektu PN – EN ISO 13485:2012 (wdrożona w ramach Pixel Technology). Oprogramowanie powstaje również w zgodzie ze standardem PN – EN ISO 9001:2009. Zadbaliśmy również o zgodność z wymogami prawa Polskiego, w szczególności z Dziennikiem Ustaw 2005 nr 194 poz. 1625.

Moduły

Chcesz uzyskać więcej informacji?