Artykuły

Coraz wyraźniej zauważamy trendy związane z brakiem czytników CD/DVD w nowo produkowanych komputerach.

Apple od 2012 roku nie wyprodukował żadnego komputera wyposażonego w czytnik CD/DVD. W 2017 roku dołączył do  niego Dell ze swoimi modelami OptiFlex i Latitude. Wszystkie modele Microsoft Surface również nie mają wbudowanych czytników. Dlaczego ten fakt jest tak ważny dla szpitali?  

Wypalanie… kosztów

Tylko do tej pory, w 2018 roku, w Polsce, wydano około 16 milionów płyt CD/DVD pacjentom.  Szacuje się, że Wykorzystywane są one głównie przy badaniach takich jak CT (tomografia komputerowa) czy MR (rezonans magnetyczny), RTG, Mammografia. Oznacza to, że blisko 700 szpitali każdego miesiąca generowało około 2000 płyt, poświęcając na to czas i pieniądze. Średni koszt wygenerowania płyty to 95 groszy sama płyta, 30 groszy nadruk, około 150 groszy koszt pracownika, 45 groszy koszt prądu i 90 groszy koszt serwisu. Zatem koszt nagrania jednej płyty DVD to 3,20 złotych bez kosztów serwisu i 4,10 złotych z kosztem serwisu! Pokazuje to, że w 2018 roku wszystkie szpitale w Polsce wydały  51,2 milionów złotych na wygenerowanie płyt CD/DVD, których duża część z nas pacjentów nawet nie ma jak odczytać. Obrazu dopełnia jeszcze fakt, że większość generowanych badań posiada przeglądarkę, której uruchomienie wymaga dużej dozy cierpliwości – badania często nie wczytują się i ich przeglądanie jest po prostu niemożliwe z powodu błędów oprogramowania lub uszkodzonej płyty.

Przeżytek, który hamuje działania

Sprawa rosnących kosztów badań CT i MR to ważny problem dla szpitali, ale osobną kwestią pozostaje również dostęp do badań historycznych, bez których nie istnieje przecież prawidłowa diagnostyka. Wszystkie te fakty sprowadzają nas do jednego wniosku – czas na rozwiązania, które nie tylko usprawnią działanie szpitali, ale również nie będą angażowały pracowników rejestracji i techników do wypalania płyt CD/DVD, w końcu nie jest to ich rola.

Wszystkie te fakty sprowadzają nas do jednego, musimy coś zmienić w obecnym stanie rzeczy. Czas na rozwiązania, które nie będą angażowały rejestratorek czy techników do wypalania płyt CD/DVD, w końcu nie jest to ich rola.

Co jest lepsze niż czytniki CD/DVD (przestarzałe rozwiązania)?

Czy na rynku w branży technologii medycznych istnieje rozwiązanie, które pozwoli na sprostanie tym wymaganiom?

– Od jakiegoś czasu, wraz z grupą współpracujących szpitali realizujemy projekty udostępniania badań pacjenta w chmurze. Niezależnie od wielkości badania jest ono dostępne w czasie nie dłuższym niż 15 sekund z każdego urządzenia, również telefonu. Wprowadzenie rozwiązania RadiBox  pozwala na ograniczenie kosztów utrzymania pracowni radiologii, ale też podnosi jakość diagnostyki. Pacjent nie tylko otrzymuje swoje badania, otrzymuje on również możliwość wysłania w/w badań do dowolnego lekarza do konsultacji bez potrzeby ruszania się z domu. Czasami zasięgnięcie drugiej opinii jest bardzo ważne dla nas pacjentów i pozwala nam na podjęcie ważnych działań – twierdzi Jakub Musiałek, CEO firmy Pixel Technology.

Rynek MedTech w Europie

Przykład z nagrywaniem płyt CD/ DVD to tylko jedna z wielu spraw, które dotykają polskie szpitale i z którymi można sobie poradzić jeśli śledzi się to co oferuje branża MedTech w Polsce i na świecie. Według organizacji branżowej MedTech Europe co roku w Europie sprzedają się produkty medyczne za ok 100 mld euro. Sektor technologii medycznych to wiodąca branża w Europie, z największą liczbą zgłoszeń patentowych. Według raportu EPO (Europejski Urząd Patentowy) z 2017 roku najwięcej, bo aż 13 090 zgłoszeń patentowych dotyczyło projektów zaliczanych do technologii medycznych. Jest to o 6,2 % więcej w stosunku do roku 2016.  

Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w ramach funduszy unijnych pod warunkiem, że realizują wysoce innowacyjne projekty. Pamiętajmy jednak, że w tym łańcuchu projektowym trzeba brać pod uwagę rzeczywiste potrzeby odbiorców tworzonych usług lub produktów. Nasi główni klienci to szpitale, które szukają innowacji przekładających się na jakość i efektywność opieki zdrowotnej i nie ma też co ukrywać, na… oczczędności. Rozwiązania chmurowe idealnie wpisują się w te potrzeby. RadiBox to pierwsza w Europie chmura typu PACS umożliwiająca udostępniania badań bez ich przesyłania, to wiele korzyści w jednym – dodaje Jakub Musiałek.

Źródła: *European patent applications – EPO Annual Report 2017