Artykuły

Zapytanie ofertowe – usługi związane z walidacją kliniczną rozwiązania opracowanego przez Pixel Technology

Termin składania ofert: 24.06.2022 godz. 23:59  (Central European Summer Time-CEST)
SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ABM_zapytanie_podwykonawstwo_01

 

Request for offer – services related to the clinical validation of the solution elaborated by Pixel Technology

Deadline for submission of offers: June 24 2022 till the hour: 23:59 (Central European Summer Time-CEST)
DETAILS OF THE REQUEST FOR OFFER

Subcontracting_request for offer_English version_01